Бюллетень новых поступлений за Июнь 2018 г.

 

Бюллетень новых поступлений за Июнь 2018 г.

 784.4(=512.122)

 Қ 17

 Қазақ халық әндері : әдеби-көркем басылым / [құраст. М. Құлкенов; ред. Г. Мұқышева].- Алматы: Мерекенің баспалар үйі, 2017.- 160 бет;

 1

78.089.81(=512.122) 

Қ 17

Қазақ халық композиторларының әндері : әдеби-көркем басылым / [құраст. М. Құлкенов; ред. Г. Мұқышева].- Алматы: Мерекенің баспалар үйі, 2017.- 224 бет;

 2

821.512.122-1

Ж 60

 Жиенбаев  Сағи.  Он томдық шығармалар жинағы: аудармалар: армян халық эпосы. Т.4 : Давид Сасунский / С. Жиенбаев; [ауд. С. Жиенбаев; ред. С. Нұрахметов].- Алматы: Мерекенің баспалар үйі, 2017.- 398, [2] бет;

 3

821.512.122-1

Ә 36

Әзірбаев  Кенен.   Шығармалары: бестомдық: өлеңдер, термелер, толғаулар. Т.1 : Мен сүйемін халқымды / К. Әзірбаев; [құраст. Б. К. Әзірбаев; ред. Ә. Оспан].- Алматы: Келешек, 2017.- 448 бет;

 4

821.512.122-1

Ә 36

Әзірбаев Кенен.  Шығармалары: бестомдық: айтыстар мен дастандар. Т.2 : Жарыстым талай елдің жүйрігімен / К. Әзірбаев; [құраст. Б. К. Әзірбаев; ред. Ә. Оспан].- Алматы: Келешек, 2017.- 203, [2] бет; 

5

821.512.122-192              

Ә 36

Әзірбаев Кенен.  Шығармалары: бестомдық: әндер мен күйлер. Т.3 : Жан серігім, домбыра / К. Әзірбаев; [құраст. Б. К. Әзірбаев; нота түс. О. К. Дүйсен; ред. Ә. Оспан].- Алматы: Келешек, 2017.- 280 бет;  

6

821.512.122-3   

Ә 36

Әзірбаев  Кенен.  Шығармалары: бестомдық: аңыздар мен әңгімелер. Т.4 : Аңыздар сыры / К. Әзірбаев; [құраст.: Н. Төреқұлов, Т. Кененқызы; ред. Ә. Оспан].- Алматы: Келешек, 2017.- 404 бет;

7

821.512.122-1   

А 354

Азербаев  Кенен.  Сочинения : пятитомник. Т.5 : Песни гор и степей / К. Азербаев; [сост. С. Кусаинов; ред. А. Оспан; пер. с каз.].- Алматы: Келешек, 2017.- 260 с.

8

811.512.122(072)            

М 79

Мурсалимова  А. Қазақ тілін оқытуда жағдаяттық тапсырмаларды қолдану: әдістемелік құрал / А. Мурсалимова; [Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті; Ш.Шаяхметов атын. ТДРҮӘО].- Өскемен: [б.ж], 2017.- 61, [2] бет:

 9

811.512.122(076.1)        

А 52

Аменова  Айнаш Алибековна. Кванттелген мәтіндердің және тест түріндегі тапсырмалардың әзірлемесі / А.А. Аменова; [Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті; Ш.Шаяхметов атын. ТДРҮӘО; ШҚО Бесқарағай ауданының тілдерді оқыту орталығы].- Бесқарағай: [б.ж.], 2017.- 69, [2] бет;

 10

811.512.122(072)

Қ 17

Қазақ тілі сабағында қолданылатын ойын түрлері: ойындар жинағы (Бастауыш деңгей А1, А2) / [жалпы ред. басқ. Ж. А. Ізтұяқ; ред. топ: Ш. Б. Бахытбек [ж.б.]]; Жамбыл облысы әкімдігі тілдерді дамыту басқармасының "Тілдерді оқыту орталығы".- Тараз: [б.ж], 2017.- 71, [4] бет: 

 11

811.512.122(072)            

Қ 17

Қазақ сөзі. 1200 сөз: оқу-әдістемелік құрал / Е. Тілешов, Л. Есбосынова, М. Дәрменова ж.б.; [Ш.Шаяхметов атын. ТДРҮӘО; ред. М.Шіменбаева].- Астана: [б.ж], 2017.- 174, [2] бет:

 12

37.016    

О-53

Есбосын, Н.  Оқытудағы жаңа әдіс-тәсілдер қоржынынан / Н. Есбосын; [құраст. Н. Қ. Есбосын; Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті; Ш.Шаяхметов атын. ТДРҮӘО; ред. М. Дарменова].- Қызылорда: [б.ж], 2017.- 125, [2] бет;

 13

821(574+470)(059)         

К 140

Казахстан - Россия=Қазақстан - Ресей: литературный альманах: әдеби альманах / [М-во культуры и спорта РК, Посольство РК в РФ, Литературная газета (Москва), Союз писателей Казахстана; сост.: Ж. Ашимжан, М.Замшев [и др.]].- Алматы; Москва: Жибек жолы, 2017.- 512 с:

 14

342.51:[323:327](574)   

Н 17

Назарбаев  Нұрсұлтан.  Көші- қон және қазақ әлемі [Мәтін] : баяндамалар, мақалалар және сыр-сұхбаттар / Н. Назарбаев; [құраст.: М. Қасымбеков, Д. Мәсімханұлы; ред. А. Сыдықбай].- Астана: Фолиант, 2017.- 360 бет.

 15
39(=512.122)(031)

Қ 19

Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі=Традиционная система этнографических категорий, понятий и названий у казахов=The traditional system of etnographical categories, conceptions and designanions of Kazakhs: энциклопедия. Т.1 : А-Б / [ред.: Н. Әлімбай, Н. Уәли, Р. Шойбек].- Алматы: Алем Даму Интеграция, 2017.- 856 бет; 

 16

39(=512.122)(031)          

Қ 19

Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі=Традиционная система этнографических категорий, понятий и названий у казахов=The traditional system of etnographical categories, conceptions and designanions of Kazakhs: энциклопедия. Т.2 : Г - З / [ред.: Н. Әлімбай, Н. Уәли, Р. Шойбек].- Алматы: Алем Даму Интеграция, 2017.- 848 бет:

 17
39(=512.122)(031)          

Қ 19

Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі=Традиционная система этнографических категорий, понятий и названий у казахов=The traditional system of etnographical categories, conceptions and designanions of Kazakhs: энциклопедия. Т.3 : З - Қ / [ред.: Н. Әлімбай, Н. Уәли, Р. Шойбек].- Алматы: Алем Даму Интеграция, 2017.- 856 бет:

 18

39(=512.122)(031)          

Қ 19

Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі=Традиционная система этнографических категорий, понятий и названий у казахов=The traditional system of etnographical categories, conceptions and designanions of Kazakhs: энциклопедия. Т.4 : Қ - Ө / [ред.: Н. Әлімбай, Н. Уәли, Р. Шойбек].- Алматы: Алем Даму Интеграция, 2017.- 832 бет:

 19

39(=512.122)(031)          

Қ 19

Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі=Традиционная система этнографических категорий, понятий и названий у казахов=The traditional system of etnographical categories, conceptions and designanions of Kazakhs: энциклопедия. Т.5 : П - Я / [ред.: Н. Әлімбай, Н. Уәли, Р. Шойбек].- Алматы: Алем Даму Интеграция, 2017.- 816 дана:

 20

37.016:81           

Т 93

Тілдерді оқытудың тиімді әдіс-тәсілдері  / [құраст.: З. Қожакеева [ж. б.]; Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті; Ш.Шаяхметов атын. ТДРҮӘО; Алматы облысының "Тіл" оқу-әдістемелік орталығы].- Талдықорған: [б.ж.], 2017.- 86, [2] бет:

 21

811.512.122       

Б 32

Бәкір  Әбдіжәлел.  Тіл тұғыры  / Ә. Бәкір; [Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті; ред. Қ. Әбіл].- Астана: [б.ж.], 2017.- 176 бет;

22
Расширения для Joomla