Карточкалық каталогтар

Қызметтік каталогтар

Каталог жинақтамасы

 • 1993 жылы ұйымдастырылған
 • Негізгі бөлімдері : «ХІХ-ХХ ғасыр басылымдары», «Совет дәуіріндегі басылымдар»,
 • «Қазақстан туралы кітаптар», «Қолтаңбалар», «Естеліктер»
 • Хронологиялық қамтуы 1887 жылдан бастап.
 • Ақпарат түрі-қазақ және орыс тілінде библиографиялық жазба жасау.


Қазақ тіліндегі негізгі алфавиттік каталог

 • 1967 жылы ұйымдастырылған
 • Хронологиялық қамтуы 1950 жылдан бастап
 • Ақпарат түрі –библиографиялық
 • Іздеу мүмкіндігі –алфавит бойынша
 • Кітапханада орналасқан жері - әдебиеттерді толықтыру және өңдеу бөлімінде


Орыс тіліндегі негізгі алфавиттік каталог

 • 1957 жылы ұйымдастырылған
 • Хронологиялық қамтуы 1887 жылдан бастап
 • Ақпарат түрі – библиографиялық
 • Іздеу мүмкіндігі–алфавит бойынша
 • Кітапханада орналасқан жері - әдебиеттерді толықтыру және өңдеу бөлімінде


Шетел әдебиеттері  қызметтік алфавиттік каталог

 • 1970 жылы ұйымдастырылған
 • Хронологиялық қамтуы 1956 жылдан бастап
 • Ақпарат түрі–библиографиялық
 • Іздеу мүмкіндігі –  ел бойынша ,алфавит бойынша (Австрия, Бельгия, Венгрия ж/е т.б)
 • Кітапханада орналасқан жері – каталог залы

Оқырман каталогтары:


Қазақ тіліндегі алфавиттік каталог

 • 1967 жылы ұйымдастырылған
 • Хронологиялық қамтуы 1950 жылдан бастап
 • Ақпарат түрі–библиографиялық
 • Іздеу мүмкіндігі – алфавит бойынша
 • Кітапханада орналасқан жері – каталог залы


Орыс тіліндегі алфавиттік каталог

 • 1957 жылы ұйымдастырылған
 • Хронологиялық қамтуы 1887 жылдан бастап
 • Ақпарат түрі- библиографиялық
 • Іздеу мүмкіндігі – алфавит бойынша
 • Кітапханада орналасқан жері – каталог залы


Қазақ тіліндегі жүйелік каталог

 • 1970 жылы ұйымдастырылған
 • Хронологиялық қамтуы 1950 жылдан бастап
 • Ақпарат түрі– библиографиялық
 • Іздеу мүмкіндігі – облыстық кітапханаларға арналған КБЖ таблицасы бойынша
 • Кітапханада орналасқан жері- каталог залы


Орыс тіліндегі жүйелік каталог

 • 1950 жылы ұйымдастырылған
 • Хронологиялық қамтуы 1956 жылдан бастап
 • Ақпарат түрі-библиографиялық
 • Іздеу мүмкіндігі-облыстық кітапханаларға арналған КБЖ таблицасы бойынша
 • Кітапханада орналасқан жері-каталог залы


Жүйелі каталог «Елтану» қазақ тілінде

 • 1991 жылы ұйымдастырылған
 • Хронологиялық қамтуы 1960 жылдан бастап
 • Ақпарат түрі-библиографиялық
 • Іздеу мүмкіндігі-облыстық кітапханаларға арналған КБЖ таблицасы бойынша
 • Кітапханада орналасқан жері –каталог залы.